Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
releasing


adjective
emotionally purging (of e.g. art)
Syn:
cathartic
Similar to:
emotional
Topics:
art, artistic creation, artistic production


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.