Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
pullet


pullet
n, (1녕이 안된)어린 암탉

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pullet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.