Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Puget Sound


noun
an inlet of the North Pacific in northwestern Washington State
Instance Hypernyms:
sound
Part Holonyms:
Washington, Evergreen State, WA, Pacific, Pacific Ocean


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.