Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
primal therapy
primal+therapy
['praiməl 'θərəpi]
danh từ
biện pháp của phép chữa bằng tâm lý giúp người bệnh nhớ lại những kinh nghiệm thất bại đã qua để có thể loại bỏ những mặc cảmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.