Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
postmaster general


/'poust,mɑ:stə'dʤenərəl/

danh từ
bộ trưởng bộ bưu điện

Related search result for "postmaster general"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.