Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
poetess


noun
a woman poet
Hypernyms:
poet
Instance Hyponyms:
Millay, Edna Millay, Edna Saint Vincent Millay, Sappho

Related search result for "poetess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.