Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
phosphorous acid


noun
a clear or yellow monobasic acid (H3PO2)
Syn:
hypophosphorous acid, orthophosphorous acid
Hypernyms:
oxyacid, oxygen acid


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.