Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phiên âmverb
to transcribe phonetically

[phiên âm]
to represent by phonetic symbols; to transcribe phonetically
Từ này phiên âm như thế nào?
How is this word represented by phonetic symbols?; How is this word transcribed?
Phiên âm quốc tế
International transcription; International phonetic alphabetGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.