Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
pháp thuật


[pháp thuật]
(cũ) Sorcery, witchcraft, magic, shamanism(cũ) Sorcery, witchcraft, magic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.