Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
okapinoun
similar to the giraffe but smaller with much shorter neck and stripe on the legs
Syn:
Okapia johnstoni
Hypernyms:
giraffe, camelopard, Giraffa camelopardalis
Member Holonyms:
Okapia, genus Okapia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.