Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
odourmùi
 • degree of odour: cường độ mùi
 • mouldy odour: mùi mốc
 • obnoxious odour: mùi khó chịu
 • odour intensity: độ mạnh của mùi
 • odour resistance: tính không cảm mùi
 • odour test: sự thử mùi
 • pungent odour: mùi hắc
 • mùi thơm
  degree of odour
  độ ngậy
  risk of bad odour
  rủi ro hôi thối


  ▼ Từ liên quan / Related words
  Related search result for "odour"

  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.