Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nheo mắt


[nheo mắt]
squint, blink one's eyes
nheo mắt ngắm
squint when aimingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.