Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngôi thứ nhất


[ngôi thứ nhất]
the first personGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.