Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
new look
new+look
['nju:'luk]
danh từ
kiểu mới, mốt mới
(thông tục) vẻ hiện đại


/'nju:'luk/

danh từ
kiểu mới, mốt mới
(thông tục) vẻ hiện đại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.