Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nectarine tree


noun
variety or mutation of the peach bearing fruit with smooth skin and (usually) yellow flesh
Syn:
nectarine, Prunus persica nectarina
Hypernyms:
fruit tree
Member Holonyms:
Prunus, genus Prunus
Part Meronyms:
nectarine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.