Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
nằm queo


(cũng nói nằm quèo) être couché en chien de fusil
(nghĩa bóng) se tapir dans son foyerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.