Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Myrsinaceae


noun
family of Old World tropical trees and shrubs;
some in Florida
Syn:
family Myrsinaceae, myrsine family
Hypernyms:
dicot family, magnoliopsid family
Member Holonyms:
Primulales, order Primulales
Member Meronyms:
Myrsine, genus Myrsine, Ardisia, genus Ardisia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.