Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Merodach


noun
the chief Babylonian god;
his consort was Sarpanitu
Syn:
Marduk, Baal Merodach, Bel-Merodach
Regions:
Babylon
Instance Hypernyms:
Semitic deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.