Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
member bank


noun
a bank that is a member of the Federal Reserve System
Hypernyms:
depository financial institution, bank, banking concern, banking company
Member Holonyms:
Federal Reserve System, Federal Reserve, Fed, FRS


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.