Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Margaret Munnerlyn Mitchell


noun
United States writer noted for her novel about the South during the American Civil War (1900-1949)
Syn:
Mitchell, Margaret Mitchell
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.