Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
male chest


noun
the chest of a man
Hypernyms:
thorax, chest, pectus
Part Holonyms:
male body


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.