Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
ma sát trong


Lĩnh vực: cơ khí & công trình
internal friction
 • góc ma sát trong: visual of internal friction
 • góc ma sát trong: angle of internal friction
 • góc ma sát trong có ích: effective internal friction angle
 • góc ma sát trong khi cắt không thoát nước: internal friction angle for undrained shearing
 • hệ số ma sát trong: coefficient of internal friction
 • hệ số ma sát trong: internal friction factor
 • bánh ma sát trong côn
  female friction cone
  góc ma sát trong
  angle of interior friction
  góc ma sát trong của đất
  soil inner friction angle
  hệ số ma sát trong
  coefficient (of internal friction)  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.