Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mực nước biển


[mực nước biển]
sea level
Thung lũng này dài 10 km, rộng 5 km, cao 460 m so với mực nước biển, cách biên giới Hoa - Việt 120 km về phía nam và cách biên giới Việt - Lào 20 km về phía đông
This valley, 10km long and 5km wide, and 460 metres above sea level, is 120km south of the Sino-Vietnamese border and 20km east of the Vietnamese-Laos border.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.