Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
mốc xì


(thông tục) rien du tout
Có mốc xì gì đâu
il n'y a rien du toutGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.