Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lomariopsidaceae


noun
small family of usually scandent ferns
Syn:
family Lomariopsidaceae
Hypernyms:
fern family
Member Holonyms:
Filicopsida, class Filicopsida, Filicinae, class Filicinae
Member Meronyms:
Bolbitis, genus Bolbitis, Lomogramma, genus Lomogramma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.