Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
koto player


noun
a musician who plays the koto
Regions:
Japan, Nippon, Nihon
Hypernyms:
musician, instrumentalist, player


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.