Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
kiêng dè


éviter; se garder de; se préserver
Kiêng dè lời tục tằn
éviter les paroles grossières
Kiêng dè sự phán đoán vội vàng
se garder des jugements hâtifs
Kiêng dè những sách xấu
se préserver des mauvais livresGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.