Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Kaffir pox


noun
a mild form of smallpox caused by a less virulent form of the virus
Syn:
alastrim, variola minor, pseudosmallpox, pseudovariola, milk pox,
white pox, West Indian smallpox, Cuban itch
Hypernyms:
smallpox, variola, variola major


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.