Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
John Cowper Powys


noun
British writer of novels about nature;
one of three literary brothers (1872-1963)
Syn:
Powys
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.