Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
James Joseph Tunney


noun
United States prizefighter who won the world heavyweight championship by defeating Jack Dempsey twice (1898-1978)
Syn:
Tunney, Gene Tunney
Instance Hypernyms:
prizefighter, gladiator


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.