Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
service pipe
service+pipe
['sə:vis'paip]
danh từ
ống dẫn nước; ống dẫn hơi


/'sə:vis'paip/

danh từ
ống dẫn nước; ống dẫn hơi

Related search result for "service pipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.