Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lanugo
lanugo
[lə'nju:gou]
danh từ
(sinh vật học) lông tơ


/lə'nju:gou/

danh từ
(sinh vật học) lông tơ

Related search result for "lanugo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.