Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kg

(viết tắt)
Hiệp sự dòng Gatơ (Knight of Garter)kg
[,kei 'dʒi:]
viết tắt
Hiệp sĩ dòng Gatơ (Knight of Garter)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.