Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Bolshevistic


adjective
of or relating to Bolshevism
- Bolshevik Revolution
Syn:
Bolshevik, Bolshevist
Pertains to noun:
Bolshevism, Bolshevism (for: Bolshevist), Bolshevism (for: Bolshevik)
Derivationally related forms:
Bolshevist, Bolshevism


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.