Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
twelfth cranial nerve


noun
supplies intrinsic muscles of the tongue and other tongue muscles
Syn:
hypoglossal, hypoglossal nerve, nervus hypoglosus
Hypernyms:
cranial nerve


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.