Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
spruce gall aphid


noun
a variety of adelgid
Syn:
Adelges abietis
Hypernyms:
adelgid
Member Holonyms:
Adelges, genus Adelges


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.