Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
recruiting-sergeant


noun
a sergeant deputized to enlist recruits
Hypernyms:
sergeant, recruiter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.