Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
radiopaque dye


noun
dye that does not allow the passage of X rays or other radiation;
used to outline certain organs during X-ray examination
Hypernyms:
dye, dyestuff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.