Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
nondepository financial institution


noun
a financial institution that funds their investment activities from the sale of securities or insurance
Hypernyms:
financial institution, financial organization, financial organisation
Hyponyms:
brokerage, brokerage firm, securities firm, insurance company, insurance firm,
insurer, insurance underwriter, underwriter, pension fund, investment company, investment trust,
investment firm, fund, finance company
Member Holonyms:
market, securities industry


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.