Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
moot court


noun
a mock court where law students argue hypothetical cases
Topics:
law, jurisprudence
Hypernyms:
court, tribunal, judicature


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.