Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mahatma


noun
(Hinduism) term of respect for a brahmin sage
Topics:
Hinduism, Hindooism
Hypernyms:
sage


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.