Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
logistic support


noun
assistance between and within military commands
Syn:
logistic assistance
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
support
Hyponyms:
integrated logistic support, mutual aid, international logistic support, interdepartmental support, interagency support, inter-service support


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.