Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
limousinenoun
large luxurious car;
usually driven by a chauffeur
Syn:
limo
Hypernyms:
car, auto, automobile, machine, motorcar
Hyponyms:
berlin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.