Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
kicker


noun
a player who kicks the football
Derivationally related forms:
kick
Hypernyms:
football player, footballer
Hyponyms:
dropkicker, place-kicker, placekicker, punter

Related search result for "kicker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.