Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
jury box


noun
an enclosure within a courtroom for the jury
Hypernyms:
box
Part Holonyms:
court, courtroom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.