Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
glass in


verb
enclose with glass
- glass in a porch
Syn:
glass
Derivationally related forms:
glass (for: glass)
Hypernyms:
enclose, close in, inclose, shut in
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.