Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Bison


noun
sometimes considered a subgenus of genus Bos: American buffalo
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Bovidae, family Bovidae
Member Meronyms:
bison, American bison, American buffalo, buffalo, Bison bison,
wisent, aurochs, Bison bonasus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.