Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gelatinousness


noun
the property of having a viscosity like jelly
Syn:
glutinosity, glutinousness
Derivationally related forms:
glutinous (for: glutinousness), glutinous (for: glutinosity), gelatinous
Hypernyms:
viscosity, viscousness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.