Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fennel flower


noun
nigella of Spain and southern France
Syn:
Nigella hispanica
Hypernyms:
nigella


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.