Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
element 116


noun
a radioactive transuranic element
Syn:
ununhexium, Uuh, atomic number 116
Hypernyms:
chemical element, element


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.